Bedrijf en

Maakproces

Het maakproces is het meest in het oog springende proces in een bedrijf. Leerlingen ontdekken diverse aspecten van het maakproces met ook aandacht voor (voedsel-)veiligheid en beroepen.

{{ computedTotal() }} geselecteerde werkbladen

Selectie downloaden Alles downloaden
Niet Ingevuld Werkblad 1

Blokschema van een productielijn

Niet Ingevuld Werkblad 2

Productie en de 5 M'en

Niet Ingevuld Werkblad 3

Productielijn

Niet Ingevuld Werkblad 4

Fabriek van de toekomst

Niet Ingevuld Werkblad 5

Talenten en beroepen

Niet Ingevuld Werkblad 6

Bedrijf en ondernemerschap

Bedrijf en

Technisch Proces

Bedrijf en

O & O

Bedrijf en

Maakproces

Bedrijf en

Logistiek Proces

Bedrijf en

Ontwerp proces

Bedrijf

Als Systeem

Bedrijf en

Effecten

Bedrijf en

Voedselveiligheid