Bedrijfsbezoek: Reëel of Virtueel

Op deze website vind je gevarieerd didactisch materiaal voor techniekonderwijs in de eerste graad van het SO, zowel A- als B-stroom. Neem je klas mee op bedrijfsbezoek, reëel of virtueel.